Ogłoszenia

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Remont dachu części socjalnej Zespołu Młynów

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE KONKURSU OFERT

 

1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy BDO 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub „Zamawiającym”.

2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania jest Remont dachu części socjalnej Zespołu Młynów w Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

3.1 Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice w zamkniętej kopercie z opisem: „Nie otwierać – oferta na remont dachu części socjalnej Zespołu Młynów”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.01.2023 r. do godz. 14.00.

3.2 W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do miejsca wskazanego w pkt. 3.1. w terminie do dnia 05.01.2023 r. do godz. 14.00.

Read more: Remont dachu części socjalnej Zespołu Młynów

Remont drabiny i podestu komina

 

 OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE KONKURSU OFERT

 

1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy BDO 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub „Zamawiającym”.

2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania jest Remont drabiny i podestu komina w Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.01.2023 r. do godz. 14.00. Mail proszę zatytułować „Remont drabiny i podestu komina”

Read more: Remont drabiny i podestu komina

Remont elewacji budynku Kotłowni Zakładowej

 

  OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

W TRYBIE NEGOCJACJI NIEOGRANICZONYCH

 

1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, NIP 669-050-21-87, REGON 000051109, Nr Rejestrowy BDO 000003906, Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział KRS Nr 0000306013, Kapitał Zakładowy 35.000.000,00 zł, Kapitał wpłacony 35.000.000,00 zł, zwane dalej również „Organizatorem” lub „Zamawiającym”.

2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES

Przedmiotem postępowania są Remont elewacji budynku Kotłowni Zakładowej w Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice, według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

3. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT 3.1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwie Zbożowo - Młynarskim "PZZ" w Stoisławiu S.A. Stoisław 11, 76-031 Mścice w zamkniętej kopercie z opisem „Nie otwierać – oferta na Remont elewacji budynku Kotłowni Zakładowej”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.01.2023 r. do godz. 14.00.

3.2. W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do miejsca wskazanego w pkt. 3.1. w terminie do dnia 05.01.2023 r. do godz. 14.00.

Read more: Remont elewacji budynku Kotłowni Zakładowej

Sprzedaż materiałów nieużytecznych

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Stoisławiu S.A. informuje, że posiada do sprzedaży materiały nieużyteczne tj.

1. Złom drewniany (paletowy) w cenie 100zł/t

2. Złom meblowy w cenie 50zł/t

3. Oprawy jarzeniowe w cenie 5zł/sztukę

 

Wyżej wymienione materiały można oglądać na terenie przedsiębiorstwa w dni robocze w godz. 9.00-14.00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 603 658 554 lub 94 34 55 995