Do you know groats?

Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A.

W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. a także współpracujących instytucji i kontrahentów Zarząd Spółki, postanowił ograniczyć dostęp do zakładu oraz do biura Spółki aż do odwołania.

Część pracowników będzie wykonywać swoje zadania zdalnie, poza miejscem pracy. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, aby bieżące sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Dane kontaktowe do komórek organizacyjnych znajdują się w linku www.stoislaw.com.pl w zakładce „Kontakt”.

W przypadku kierowców firm zewnętrznych wjeżdżających na teren Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A.

prosimy o nieopuszczanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. Wszyscy kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający na teren Spółki muszą być zaopatrzeni i ubrani w półmaski i rękawiczki ochronne.

O zmianach w organizacji pracy w Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu S.A. informować  będziemy na stronie internetowej na bieżąco. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone regulacje mogą powodować niedogodności i trudności organizacyjne, ale w tej szczególnej sytuacji zdrowie i bezpieczeństwo są wartością nadrzędną.

aktualne informacje i zalecenia na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 Kontakt do Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego "PZZ" w Stoisławiu S.A.

Centrala tel. +48 94 34 55 900 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretariat tel. +48 94 34 55 940

 

Open

Rejestracja użytkownika

*
*
*
*
*
*

* Pola wymagane.

Do you know groats?

Groats are grains adapted to be consumed by humans after cooking.
Groats are mainly consumed in Poland, Ukraine, Belarus and Lithuania, and in Russia in limited amounts.
In the "developed" European countries groats are not eaten at all, replaced by rice and pasta.
Our forefathers ate groats long before potatoes were brought from America. In our climate groats are nourishing, because grains contain everything that is necessary for germs to grow, that is proteins and minerals.
In the winter grouts are an especially valuable food item. We encourage you to make a test. Try eating a plate of semolina for breakfast, instead of bread. This is especially important for schoolchildren. Groat is a warm and filling meal, which the child will eat quickly in the morning. It is best to use instant semolina.

In Poland groats are made of the following corns:
Wheat:
• Semolina
Barley:
• Unpearled barley groat
• Country-style groat
• Mazurian groat
• Pearl barley
Buckwheat:
• Roast buckwheat groat.
• Unroasted (white) buckwheat groat - Cracow style.
Millet:
• Millet groat.

Unpearled barley groat is the simplest groat. It is an entire grain of peeled barley. If you cut the grain in coarsely, you get country-style groats. If you cut it more finely, you get Mazurian groats. And if you polish the cut grains with rolls, you get pearl barley composed of small white "pearls".

Buckwheat and millet groats are both peeled seed nuts.